Student Login

Leader Board

Rating Name Total Point Exam Given
0 B.MANISHA 33.00 1
0 P.NIKHIL 56.00 1
0 P.DURGA KOUSHIK 220.00 3
0 U NAGA DEVI 15.00 2
0 S.JYOTSHNA 42.00 1
0 K SATEESH 244.00 6
0 V.PADMAVATHI 161.00 2
0 K.DINESH KUMAR 56.00 1
0 V BHAVANA 76.00 1
0 A.KAVYA 19.00 2