Student Login

Leader Board

Rating Name Total Point Exam Given
0 K.SUDARSHAN REDDY 68.00 1
0 S SWETHA 85.00 2
0 CH.MANI BABU 18.00 4
0 J.VENKATA SIVA KUMAR 91.00 2
0 V.THANMAI LAKSHMI SARIKA 48.00 1
0 J.SUSHMA 90.00 2
0 P PRASANTHI 12.00 2
0 V.SAI CHARAN TEJA 31.00 1
0 D.VENKATA SUDHA RANI 147.00 2
0 SHAHBAZ KHAN LODI 47.00 1