Student Login

Leader Board

Rating Name Total Point Exam Given
0 SYED ABIDA SULTANA 295.00 10
0 G.HEMA LATHA 61.00 1
0 P MADHU BABU 100.00 2
0 V BHARGAV 14.00 2
0 P.DURGA PHANI TEJA 53.00 1
0 J BHANU PRAKASH 87.00 2
0 M.PUJITHA 58.00 1
0 S.NAVEEN KUMAR 11.00 2
0 A VIJAY GOPI KRISHNA 32.00 1
0 G CHAITANYA RAM 70.00 2