Student Login

Leader Board

Rating Name Total Point Exam Given
0 B VASAVI HARIKA 73.00 2
0 M VINEETHA 49.00 1
0 G.PREETI 35.00 1
0 N BALAJI SEKHAR 64.00 3
0 K SAI AKASHPANI 78.00 1
0 V SARATH CHANDRA SAI 69.00 1
0 M.SUBHAKARI 136.00 2
0 T.NIKHILESH SUBBA RAO 58.00 1
0 M V LAKSHMI SUPRIYA 68.00 1
0 P JAGADEESWAR 92.00 1