Student Login

Leader Board

Rating Name Total Point Exam Given
0 V.HIMA BINDU 54.00 1
0 B.DURGA BHAVANI 61.00 1
0 B.LIHARSHA 64.00 1
0 K.GOPI 76.00 1
0 M.SOWJANYA 34.00 1
0 A.SIVA DURGA 22.00 1
0 K.PRAVEEN KUMAR 93.00 2
0 B.AKHILA 41.00 1
0 P.RAVI TEJA 120.00 2
0 CH VIJAYA SAI 129.00 2