Student Login

Leader Board

Rating Name Total Point Exam Given
0 M.SAI TEJA 45.00 1
0 A DANUSHA 83.00 2
0 K DEEPTHI 31.00 1
0 CH.RAMA GOVARDHAN REDDY 190.00 3
0 G.JYOTHIRMAI 78.00 1
0 P.SURYA SAI PRAKASH 46.00 1
0 M SINDHU 55.00 1
0 A.PAVANI 180.00 5
0 B.SAI RAMYA 40.00 1
0 J.MANOHAR 120.00 2